external image bot_tornar.png

El **CENATIC** (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas) continua la seva campanya per mostrar els avantatges del programari de codi obert a les Comunitats Autònomes que han de decidir sobre la dotació tecnològica en el marc del programa Escuela 2.0.
Després d'haver analitzat de manera exhaustiva les raons de caràcter educatiu, tècnic i social, el centre acaba de fer públic un decàleg anomenat "10 razones para elegir software de fuentes abiertas en la educación", que pretén ser un conjunt d'elements a tenir en compte per part d'aquells que han de decidir sobre la dotació tecnològica dels instituts i escoles a Espanya.
Aquí tenim el decàleg:
1. Facilita que els alumnes disposin a casa seva de les mateixes eines educatives que utilitzen en el seu centre educatiu, i de forma 100% legal.
2. Garanteix la seguretat. Dificulta els atacs externs i la incidència dels virus.
3. Permet estalviar costos en la implantació, el manteniment i la gestió dels centres educatius.
4. Permet ensenyar amb eines adaptades a la realitat de l'alumnat.
5. Crea una Comunitat de Coneixement Compartit.
6. Afavoreix en la persona la llibertat d'elecció tecnològica.
7. Evoluciona ràpidament i permet una eficaç solució dels problemes.
8. Una solució madura, amb experiències d'èxit en l'entorn educatiu espanyol.
9. Potencia la innovació de productes i serveis a través d'empreses locals.
10. Contribueix a formar persones lliures, independents, crítiques i autònomes.
En definitiva, el Programari de Codi Obert (open source) és un model educatiu en si mateix; lliure, democràtic, sostenible i tecnològicament competitiu, i l'opció ideal per a l'ús de la tecnologia a l'aula.
(Text extret del següent enllaç)