external image bot_tornar.png


PROPOSTA

L'Ignacio Morgado, catedràtic de Psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, planteja una diferenciació molt interessant entre memòria explícita i memòria implícita, així com la funció de cadascuna en els diferents aprenentatges.

Podeu escoltar-lo al següent vídeo:
http://player.vimeo.com/video/8950614

(Durada: 9 min)

Què us ha cridat més l'atenció del discurs de l'Ignacio Morgado?
Quina idea destacaríeu? Per què?
RESPOSTA
Jordi B
Jordi B

Re: Memòria i aprenentatge
per Jorge Bermúdez Martos - dissabte, 28 gener 2012, 12:17

Trobo que la relació que fa de la memorització i l'aprenentatge lingüístic amb la memòria implícita, és un aspecte molt important a tenir en compte sobretot en el primer i segon cicle d'educació primària. Quan els nens aprenen a llegir i comencen a instal.lar l'ortografia natural, tal i com diu I. Morgado, és imprescindible que endrecin els aspectes fonològics de codificació del llenguatge amb suficient habilitat com per descarregar de manera important els processos cognitius i dedicar-los més a la comprensió.

Textualment diu que " ...una lengua no la hemos aprendido bien hasta que pasa a formar parte de los mecanismos de la memòria implícita..."; aquesta afirmació dóna coherència als esforços que es fan a moltes escoles perquè els infants avancin en l'agilitat i velocitat lectora, que mecanitzin la codificació. No és per tant un ensinistrament de la lectura, sinó una mecanització que permetrà que l'infant pugui dedicar més recursos cognitius a aspectes més relacionats amb la comprensió de la lectura.

En aquest sentit, les mesures de la velocitat lectora que recomanava Galí (i que a la meva escola duem a terme periòdicament) són, d'alguna manera, una mesura de com el nen endreça els recursos de codificació lingüística a la memòria implícita i una mesura de la dedicació que els recursos cognitius del nen poden oferir al procés d'aprenentatge per arribar a una lectura eficaç en tots els sentits.

Finalment, només comentar que la darrera afirmació que es fa a aquest vídeo hauria de ser una normativa ètica en tots els entorns educatius: hauria de prevaldre el sentit educatiu i els beneficis per a l'aprenentatge de les llengues de manera simultània des dels primers moments escolars, davant d'interessos polítics que, per a una professió humanista com la nostra, no hauria de tenir cap valor. En definitiva, no crec que l'escola hagi de ser un "arma" per discriminar una llengua davant d'altres (com es feia fa 50 anys amb el castellà).

Jordi Bermúdez

Visualitza les respostes, començant per la més antigaVisualitza les respostes, començant per la més recentVisualitza les respostes abreujades, seguint el fil de la discussióVisualitza les respostes escalonades


foto
foto

DEVOLUCIÓ MEMÒRIA I APRENENTATGE
per Miquel Àngel Torrico Franco - dimecres, 1 febrer 2012, 22:53

Última devolució,
En aquesta devolució primer apuntaré breument qui és l’Ignacio Morgado i després exposaré les idees principals del seu discurs:
En el vídeo que heu vist el Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor del llibre Emocions i intel•ligencia social (Ariel), ens exposa les claus per entendre el paper de la memòria en relació a l’aprenentatge:
  • L’aprenentatge i la memòria estan altament relacionats, i la predisposició biològica o característiques hereditàries de la memòria influeixen en la persona.
  • Alhora d’ensenyar és important que el docent conegui la psicobiologia de la memòria i les seves característiques per tal d’adaptar els continguts i treballar una memòria o l’altre.
  • Es pot classificar la memòria des d’un fonament biològic com a memòria implícita i explícita.
  • Implícita; Memòria que ens permet fer coses habituals (hàbits), raonar, pensar, tocar un instrument,... Costa molt d’adquirir i un cop apresa és molt difícil d’oblidar.
  • Explícita; Memòria que podem declarar verbalment (tot allò que sabem), noms de ciutats, de persones, de personatges d’un llibre,... i dintre d’aquest tipus de memòria la episòdica que ens permet relatar episodis concrets de la nostra experiència. En general és una memòria molt flexible.

  • Què us ha cridat més l'atenció del discurs de l'Ignacio Morgado? Quina idea destacaríeu? Per què?
En resposta aquesta pregunta m’agradaria fer un recull de les idees que més us han cridat l’atenció:
  • Quan aprenem una llengua tardiament per la disposició cerebral on es troba situada no disposa dels mateixos recursos i no serem igual de bons que en la llengua materna.
  • Cal saber quines característiques es volen desenvolupar i quin tipus de memòria està implicada, per tal de treballar de maneres diferents.
  • Error del sistema educatiu: la manera de treballar, com es fa, no es té en compte la majoria de vegades aquesta classificació de memòria.
  • Alhora de treballar cada element o concepte s’assoleix o s’entén de formes diferents i hem de tenir la capacitat d’esbrinar quina és la més adequada per ensenyar als nostres alumnes els conceptes que s’han de treballar.
Us adjunto un pdf de les jornades edu21, on trobareu l'article "Com aprèn el cervell?" on es destaquen certs aspectes a tenir en compte sobre el funcionament del cervell humà.

També trobareu l'àudio de les intervencions a la taula rodona del Dr. Ignacio Morgado i del Dr. Nolasc Acarín.

http://www.edu21.cat/ca/activitats/tribunes/35


Tanmateix us deixo un vídeo d'uns 10 minuts de durada on ens trobem de nou amb el Dr. Morgado, ampliant una mica més el tema de memòria i aprenentatge.

Enllaç al vídeo:
http://vimeo.com/9682864

XII Tribuna Edu21: Com el cervell aprèn, recorda i oblida
||