external image bot_tornar.png
Les expectatives que s'han suggerit en el fòrum inicial han estat les següents:

- Obtenir recursos que em permetin ajudar, especialment als que presenten majors dificultats.

- Recollir una sèrie de recursos nous, diferents, engrescadors.

- Conèixer tots aquests recursos dels que disposem i saber-los utilitzar correctament.

- Adquirir recursos i estratègies per poder aplicar a la meva pràctica diària.

- Cercar noves maneres d’intervenció en l'aprenentatge.