Les especificacions didàctiques dl'aquestes aplicacions les podeu trobar al document de lectura del Mòdul 1.
external image bot_tornar.png