PROGRAMARI DEL MODUL 3

Les indicacions didàctiques i d'ús d'aquestes aplicacions estan a la lectura del Mòdul 3
external image bot_tornar.png
INTERVENCIÓ AMB PROGRAMARI LLIURE
- Kids Abacus 2.0
- Bombillas
- The Number Race
- Tux Math
- Valgetal
- Tux Math Scrabble
- Vedoque
- EDU365
- Refuerza y ampl�a tus matem�ticas
- Proble+
- Skoool
- Tablas de multiplicar
- Quick Math
- �baco
- Physics Games