SOPA DE LLETRESSi cliqueu aquí trobareu diferents sopes de lletres per fer amb els vostres alumnes.
Us demanem que en feu alguna perquè des de l'experiència pugueu respondre la següent pregunta:

Quin paper juguen aquí la percepció, l'atenció i la memòria?

Contesta

external image bot_tornar.png

RESPOSTA

Jordi B
Jordi B

Re: Sopa de lletres
per Jorge Bermúdez Martos - dijous, 26 gener 2012, 19:36

Les sopes de lletres les incloem sovint a l'escola per reforçar el nou vocabulari après en temes de diferents àrees. Per tant, tenen un component didàctic important pel que fa a refoçar la memorització de les noves paraules que el nen va incorporant al seu vocabulari.

En el moment de fer la sopa de lletres, el nen ha de tenir en la memòria les paraules suscceptibles de ser trobades, de vegades escrites al peu de la sopa de lletres. La capacitat de fixar l'atenció en les diferents lletres tot buscant lletres de referència, exercita una atenció sostinguda que li permeti no repetir les zones de recerca dins la sopa de lletres. En aquesta manteixa acció, la tasca de discriminació que cal per escollir les lletres on fixar l'atenció i les del seu contorn, buscant paraules clau, fa que es treballi la percepció preferent d'uns símbols gràfics front d'uns altres.

Per altra banda, aquesta activitat de la sopa de lletres implica fixar la mirada en lletres concretes, observant les del contorn a la recerca de regularitats conegudes tot canviant la focalització de manera constant d'una lletra a l'altra. Estem parlant d'exercicis oculars pel que fa a l'agilitat de les fixacions i els moviments sacàdics, que estan relacionats intrínsecament amb l'agilitat lectora de l'infant. Per tant, considero aquesta activitat lúdica molt interessant per aquells infants amb problemes visuals que obstaculitzen l'agilitat lectora i absorveixen, per tant, força recursos cognitius que espodrien emprar per a una comprensió lectora òptima.

Jordi Bermúdez
Mostra missatge original | ContestaMitjana de valoracions: Fet
Jordi B
Jordi B

Re: Sopa de lletres
per Jorge Bermúdez Martos - dissabte, 28 gener 2012, 13:59

Per cert, aquesta és la sopa de lletres que he fet:

http://dl.dropbox.com/u/2446792/SADAKO/curs_PROG_LLIURE/SOPA%20DE%20LLETRES.jpg

Jordi Bermúdez
Mostra missatge original | ContestaMitjana de valoracions: Fet


Visualitza les respostes, començant per la més antigaVisualitza les respostes, començant per la més recentVisualitza les respostes abreujades, seguint el fil de la discussióVisualitza les respostes escalonades

DEVOLUCIÓ

foto
foto

DEVOLUCIÓ SOPA DE LLETRES
per Miquel Àngel Torrico Franco - dimecres, 1 febrer 2012, 22:54

Seguim amb més devolucions,
Al igual que en d’altres jocs de discriminació visual (com l'anterior) es posen en marxa tots els processos cognitius treballats en els mòduls, també, com heu apuntat els coneixements previs sobre el tema de la sopa de lletres ens poden facilitar la tasca de recercar paraules pel fet d’associar més ràpid combinacions de lletres.
En tot cas, aquí us deixo una possible resposta a la pregunta formulada;
  • Quin paper juguen aquí la percepció, l'atenció i la memòria?, que coincideix amb les vostres aportacions.
Per resoldre la sopa de lletres al igual que en l’activitat figures emmascarades s’han de posar en joc tots els processos cognitius treballats:
  • Percepció: obté i reconeix dades de l'entorn dotant-les de significat, de manera que podem discriminar ràpidament les lletres necessàries per formar una paraula. Aquest exercici ens permet millorar la pròpia percepció visual, tot i exercitant altres habilitats pròpies d’aquest procés com la discriminació perceptiva, la integració, la direccionalitat i la rapidesa perceptiva.
  • L'atenció: mitjançant l’atenció selectiva seleccionem un estímul específic, per exemple la D de dofí, i gràcies a l’atenció sostinguda ens podem concentrar en la paraula dofí que buscarem en totes les direccions partint de les diferents D. El procés atencional també ajuda a desenvolupar la coordinació visomotora, així com la capacitat de diferenciar, comparar, localitzar, seleccionar i identificar i mantenir el contacte visual.
  • La memòria: en aquest cas utilitzarem la memòria icònica per codificar, i de curt termini per recordar la paraula que has de buscar. La sopa de lletres és un exercici molt interessant per treballar aquest procés cognitiu, donat que es reté una paraula durant un temps determinat a la memòria de treball fins que donem amb la mateixa a la sopa de lletres.
Quedant palesa la importància de treballar amb aquest tipus d’activitats els diferents processos cognitius, us apunto unes webs que no estan en els mòduls, molt adients per crear les nostres sopes de lletres, així com un un jclic d'entrenament mental.
  • Programa PEMSA
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2481
  • Pàgines per elaborar sopes de lletres:
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/f_sopa_de_letras.php
http://www.abcteach.com/free_word_search_form.php